Deutsch Englisch Hebräisch Portugiesisch
Sprache: 

פרשת השבוע והפטרה

 

פרשות (שבועות מהתנ"ך) נקראו במשך אלפי שנים בשבת בכל בתי הכנסת בעולם. מסורת זו חוזרת ללא הפרעה לזמן גלות בבל של יהודה, וגם היא כמובן עניין של ישוע וקהילתו

שכן למשה יש מן העת העתיקה בכל עיר אשר מטיפים לו, שכן הוא קורא כל שבת בבתי הכנסת (מעשי השליחים )15:21

אנו עוקבים אחר מסורת זו. לכל פרשה יש קטע מן הנביאים הנקרא הפטרה

 

 

טבלת הפרשיות וההפטרות

 

בראשית

 

בראשית

נח

לך לך

וירא

חיי שרה

פרשת תולדות

פרשת ויצא

פרשת וישלח

פרשת וישב

פרשת מקץ

פרשת ויגש

פרשת ויחי

 

 

שמות

 

פרשת שמות

פרשת וארא

פרשת בא

בשלח

פרשת יתרו

פרשת משפטים

פרשת תרומה

פרשת תצוה

פרשת כי תשא

ויקהל

פקודי

ויקהל-פקודי

 

ויקרא

 

ויקרא

צו

שמיני

תזריע

מצורע

אחרי מות

קדושים

אמור

בהר

בחוקותי

תזריע-מצורע

אחרי-קדושים

בהר-בחוקותי

 

 במדבר

 

פרשת במדבר

פרשת נשא

פרשת בהעלותך

פרשת שלח

פרשת קורח

פרשת חוקת

פרשת בלק

פרשת פינחס

פרשת מטות

פרשת מסעי

פרשת חוקת-בלק

פרשת מטות-מסעי

 

 דברים

 

פרשת דברים

פרשת ואתחנן

פרשת עקב

פרשת ראה

פרשת שופטים

פרשת כי תצא

פרשת כי תבוא

פרשת ניצבים

פרשת וילך

פרשת האזינו

פרשת ברכה

פרשת ניצבים-וילך