Deutsch Englisch Hebräisch Portugiesisch
Sprache: 

בשבת שירותי בית הכנסת

 

?משירותי בית הכנסת שלנו האם ברצונך לבקר באחד

המבקרים יכולים להשתתף רק בשירות בית הכנסת על ידי מינוי

: השתמש בטופס הבא

 

רישום בשירות בית הכנסת

 

השירות של הקהילה היהודית המשיחית "בית מוריה" מתקיים מידי שבוע בשבת בשעה 10:30. אם אתה מאחר, והדלת כבר סגורה, עליך להתקשר למספר שנותר בדלת

 

. אחר הצהריים, אחרי ארוחת הצהריים ביחד, נעמיק נושאים שונים בשיעור עד בסביבות השעה 16:00

עבור ילדים של 6-13 שנים ישנם שיעורים מקבילים על נושאים תנ"כיים, החיים היהודיים ועברית

Youtube שלנו. הזרם החי מתחיל בכל שבת בשעה 11:15 בערוץ השירות בבית הכנסת שלנו ניתן גם לעקוב

בשידור חי

 

ערוץ של בית מוריה

 

תוכלו למצוא את הקלטות וידאו של העבר בערוץ שלנו