Deutsch Englisch Hebräisch Portugiesisch
Sprache: 

 

תמיכה

 

? איך אתה יכול לתמוך בנו

 

כדי לעקוב אחר קריאת היי ולבנות כאן קהילה משיחית יהודית בשווייץ, היי דורש מאיתנו אמון רב. אנחנו לא יודעים לאן מוביל אותנו הנתיב ומה המכשולים או התמיכה שנתקל בהם

 

כרגע אנחנו מחפשים הנחות עבור בית כנסת גדול יותר בסביבות ציריך. בחדר התפילה צריך לפחות 60 מושבים. אנחנו גם צריכים חדר לשיעורי הילדים ולפחות שני חדרי שירותים. לקבלת הצעות וטיפים אנו אסירי תודה

 

 

אם ברצונכם לתמוך בחזון הקהילה היהודית המשיחית בשוויץ, אנו מצפים לקבל את פניכם כחבר סולידריות עם תרומה מינימלית של 50 פרנק שוויצרי לשנה. בנוסף, אנו אסירי תודה לך על כל תרומה

 

: חשבון התרומות שלנו

 

שם: הקהילה המשיחית בית מוריה

89-864319-5 :מספר חשבון

CH09 0900 0000 8986 4319 5 :IBAN

 

: כאן תוכלו לתרום ישירות

לתרום